2_milyon_kiraci_

Ev sahibinin kiracı üzerindeki yaptırımı nedir?

Geçmişten günümüze kiracı olmanın zor olduğuna dair bir takım düşünceler söz konusuydu. Herhangi bir mülkü (konut veya iş yeri) kiraladığınızda kira süresinin uzunluğu, mülk sahibi ile anlaşma durumu, kiracının hakları ve kiranın devamlılığı gibi konularda akıllarda soru işaretleri oluşabilmekteydi. Türk Borçlar Kanununda yapılan değişikliklerle kiracıya çeşitli alanlarda güvence verilmiştir. Dolayısıyla akıllara takılan bir takım sorular da cevap bulmuştur.

Türk Borçlar Kanununda yapılan düzenleme ile kiracının ve mülk sahibinin hakları güvence altına alınmıştır. Mülk sahibi kiracı ile yaptığı sözleşmeyi feshedebilmesi için geçerli nedenler sunmak zorundadır.

Kira Sözleşmeleri

Bilindiği üzere kiracı ve mülk sahibi arasında belirli hükümler içeren bir sözleşme yapılmaktadır. Bu sözleşme gereğince, taraflar karşılıklı olarak koşullar üzerinde anlaşmış kabul edilir. Sözleşmede yer alan maddelere uyulmadığı takdirde taraflar birbirlerine karşılıklı olarak dava açma hakkına sahip olabilmektedir.

Kira Sözleşmesine Göre Ev Sahibinin ve Kiracının Yükümlülükleri

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ev sahibi ve kiracının arasında yapılan sözleşme sonucunda taraflar karşılıklı bir takım yükümlülükler üstlenmektedir. Bu yükümlülükler aslında yapılan sözleşmede de yer alır. Sözleşmede yer alan maddelere göre sahip olunan yükümlülükler değişse de genel olarak şu şekildedir:

Kiracı ev sahibine belirtilen zaman dilimlerinde ev kirasını öder

Evde demirbaş olarak bulunan eşyalara zarar veremez

Eve verdiği zararları giderir

Kira sözleşmesinden önce sözleşmeyi fes edemez, sözleşmenin iptali için hukuki yola başvurması gerekir

Ev sahibi kiracıyı, sözleşme bitiminden önce nedensiz evden çıkaramaz. Evden çıkarmak için gösterdiği nedenin mahkemece kabul edilmesi gerekir

Ev sahibi yılda 1 kereden fazla kira oranını arttıramaz

Ev sahibi, kiracının kullandığı evde kiracı kira ödediği sürece özel hayata müdahale edemez

Mülk Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarma Koşulları

Kira sözleşmeleri genel olarak 1 yıl süreli olarak yapılır. Mülk sahibi sürenin bitiminden en az 15 gün önce kiracıya yazılı bilgilendirme vermek zorundadır. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise mülk sahibinin kiracının çıkmasını istediği tarihten 1 ay önceden kiracıya yazılı bilgilendirme vermesi zorunludur.

Yukarıda da değindiğimiz gibi mülk sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesinin belli koşulları vardır. Bu koşullara göz atalım:

Mülk sahibinin nedenleri:

-Mülkün yeniden inşası veya imarı söz konusu ise

-Mülk sahibinin ve/veya mülk sahibinin 1. dereceden yakınlarının söz konusu konuta ihtiyacı varsa

Yukarıda belirtilen koşullar neticesinde mülk sahibi kiracıyı söz konusu mülkten çıkarabilir fakat bunun da belli bir süresi vardır. Söz konusu süre 1 ay olarak sınırlandırılmıştır. Mülk sahibi söz konusu ihtiyaçtan ötürü kiracıya 1 ay süre vermekle yükümlüdür. Mülk sahibi verilen 1 ay sürenin sonunda kiracıya dava açma hakkına sahiptir.

Mülkün satılma durumunda yeni mülk sahibinin nedeni:

Mülkün yeni sahibi ve/veya onun 1. dereceden akrabalarının söz konusu mülke ihtiyaçları olması halinde, kiracı çıkarılabilir. Bu durumda da kiracıya 1 ay içerisinde yazılı bilgilendirme yapılmak zorundadır. Bunun sonucunda mülk sahibi 6 ay sonrasında kiracıya dava açma hakkına sahiptir.

Sonuç olarak, mülk sahibi kiracıyı uyarmadan, kiracıyı söz konusu konuttan çıkaramaz. İki taraf da çeşitli yasal haklara sahip olduğu için, söz konusu durumun mağdur edici yönleri olabildiğince azaltılmıştır. (Konutkredisi.com.tr)

Benzer konu

studyo_daire8

Küçük ev almanın 6 avantajı!

Nüfus yoğunluğunun artması, özellikle de büyük kentlerde konut sıkıntısını gündeme getiriyor. Bu nedenle yeni konut …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir