deger-artis-vergisi

Değer artış vergisi nedir?

Gerçek kişiler tarafından bedel karşılığı edinilen gayrimenkullerin beş sene içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı kapsamında vergiye tabi tutulur. Peki yükümlülük şartları ve istisnaları nelerdir?

Kanunda belirtilen mal ve hakların satış, kamulaştırma, takas ve devri sonrası oluşan kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80. Maddesi kapsamında düzenlenmiş ve diğer kazanç ve iratlar olarak vergiye tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda, gayrimenkul sahibi gerçek kişiler, satın aldıkları malları iktisap tarihi başlangıcından beş yıl içerisinde elden çıkarmaları halinde, elde ettikleri kazanç üzerinden vergi ödemekle mükelleftir.

Gelir Vergi Kanunu Mükerrer 80. Maddeye göre değer artış vergisine tabi olan kazançlar şu şekilde belirtilmiştir:

Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dâhildir), maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

Voli mahalleri ve dalyanlar,

Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.

Değer Artış Vergisi Yükümlülük ve İstisnaları

Değer artış vergisi, gayrimenkullerin elde çıkarılması sonucu ortaya çıkan vergisel bir sorumluluk olurken, yükümlülük esasında bazı kıstaslar söz konusudur. Genel olarak, belli bir bedel karşılığında edinilen gayrimenkulleri iktisap tarihinden itibaren beş yıl içerisinde elden çıkarılan gerçek kişiler, değer artış vergisini ödemekle yükümlüdürler.

Diğer yandan, herhangi bir bedel olmaksızın ya da veraset yoluyla edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış vergisi kapsamı dışındadır. Ayrıca, iktisap tarihinden itibaren beş yıldan fazla bir süre elden tutulduktan sonra devir ve satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar da vergilendirmeye tabi değildir.

Kaynak : projepedia.com

Benzer konu

2_milyon_kiraci_

Ev sahibinin kiracı üzerindeki yaptırımı nedir?

Geçmişten günümüze kiracı olmanın zor olduğuna dair bir takım düşünceler söz konusuydu. Herhangi bir mülkü …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir